TỦ SÁCH THÔNG MINH INNO INTECH WT02-01C

Liên hệ đặt hàng

  • Có thể lắp đặt ở mọi địa điểm
  • Kết nối với ILS/LMS qua SIP2
  • Dịch vụ mượn trả sách 24/7
  • Hỗ trợ nhiều loại đăng nhập cho người dùng
  • Hệ thống quản lý, thống kê mạnh mẽ

MUA HÀNG TẠI HN DOTNET


zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon