Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Liên hệ đặt hàng

– Số thiết bị: 1

– Đóng gói: Key vật lý

– Nhóm khách hàng: Cá nhân / Doanh nghiệp

– Tính Năng: Microsoft Edge; Multiple Desktop và Snap14; OneDrive15; Đăng nhập Domain hoặc Azure Active Directory; BitLocker 16; Remote Desktop; Hyper-V17; Business Store và Private Catalog