Thiết bị điều khiển trắc nghiệm GV (Inno Presenter VT-600-T)

Liên hệ đặt hàng

  • Cài đặt đơn giản
  • Sử dụng thân thiện
  • Tích hợp với Microsoft PowerPoint
  • Phản hồi nhanh
  • Chức năng kiểm tra và đánh giá