Bục Giảng Thông Minh Indota HJ-24H

Liên hệ đặt hàng

  • Tích hợp màn hình cảm ứng 21.5-23.8 inch
  • Kết hợp phần mềm SmartClass+
  • Lắp đặt và kết nối dễ dàng