Bục giảng thông minh All in One

Liên hệ đặt hàng

Bục giảng thông minh All in One được trang bị và tích hợp tính năng của các thiết bị hiện đại. Điều khiển được toàn bộ thiết bị điện tử trong phòng họp như máy chiều, màn chiếu, rèm, hệ thống điện,…