Sản phẩm – Thiết bị công nghệ thông tin

Sản phẩm công nghệ thông tin
Sản phẩm công nghệ thông tin

Sản phẩm – Thiết bị công nghệ thông tin là thiết bị có khả năng xử lí và truyền tải dữ liệu qua lại lẫn nhau giữa 2 thiết bị. Các thiết bị đều có chức năng riêng nên được sử dụng khác nhau tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

Thiết bị công nghệ thông tin gồm tất cả các máy tính, máy chủ, máy in, phần cứng máy tính, điện thoại có dây hoặc di động, hệ thống tự động hóa và kiểm soát quy trình tại chỗ, tài sản viễn thông và các thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin khác.

Các thiết bị công nghệ thông tin bao gồm: Máy chiếu; Máy tín;  Máy in; Camera; Thiết bị mạng; Hội nghị truyền hình; và một số thiết bị công nghệ khác..

Liên hệ đặt hàng
Liên hệ đặt hàng
Liên hệ đặt hàng
Liên hệ đặt hàng
zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon