Khẳng định tầm quan trọng của an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số quốc gia

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng  giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia được ban hành theo quy định của Luật, trên cơ sở đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an. Chiến lược khẳng định tầm quan trọng của an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; phải phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ Make in Viet Nam và đội ngũ chuyên gia xuất sắc để trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng.

Chiến lược thể hiện rõ quan điểm an toàn, an ninh mạng là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số để phát triển kinh tế số, xã hội số. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng; trong đó, cơ quan nhà nước giữ vai trò điều phối, gắn kết, chia sẻ thông tin. Chuyển đổi căn bản về nhận thức và cách làm, phát triển đội ngũ chuyên gia và tự chủ về công nghệ, sản phẩm, phổ cập dịch vụ là giải pháp căn cơ để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực cao về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Đặc biệt, Chiến lược đã phân định rõ trách nhiệm và sự phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia giữa 3 lực lượng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Với tầm nhìn mạnh mẽ là đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, Chiến lược đã đề ra 13 mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 8 mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Đến năm 2025, Chiến lược đặt ra mục tiêu: Duy trì thứ hạng 25 đến 30 đối với chỉ số an toàn an ninh mạng (GCI) theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật, có đơn vị được giao đầu mối, chịu trách nhiệm và hình thành lực lượng chuyên trách về an toàn, an ninh mạng; 80% người sử dụng internet được nâng cao nhận thức và kỹ năng; thành lập trung tâm R&D và trung tâm đổi mới, sáng tạo; phát triển 3 đến 5 sản phẩm trọng điểm; duy trì mức tăng trưởng doanh thu 25-30%; bảo đảm kinh phí chi cho an toàn, an ninh mạng đạt 10% kinh phí chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chiến lược đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện các mục tiêu này. Các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược cũng được xây dựng phù hợp với các chiến lược khác của Ngành Thông tin và Truyền thông đã được ban hành hoặc đang được xây dựng; tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh để phát triển và bảo đảm an toàn cho hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số và tạo lập niềm tin số.

(Theo https://hanoimoi.com.vn)

1800 9379

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon