Giải pháp thư viện thông minh IoT

Giải pháp được xây dựng trên nền của các ứng dụng quản lý thư viện truyền thống và bổ sung các giải pháp, chức năng, nghiệp vụ để chuyển đổi môi trường thư viện hiện tại sang hướng mở và hiện đại.

Hệ thống sẽ tích hợp với các ứng dụng quản lý thư viện và nguồn tài nguyên hiện có của thư viện, chuẩn hoá về một môi trường đồng nhất và bổ sung thêm các yếu tố sau:

  • Các trang thiết bị cảm biến / điều khiển thông minh ứng dụng IoT
  • Mô hình bộ giải pháp phần mềm phục vụ chuyển đổi hoàn thiện thư viện truyền thống sang thư viện thông minh với 3 thành phần chính là quản lý thư viện thông minh, quản lý các trang thiết bị cảm ứng tương tác với người sử dụng và ứng dụng di động

giải pháp thư viện thông minh IoT

1800 9379

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon