Giải pháp phòng học ngoại ngữ thông minh – SmartClass

Giải pháp phòng học ngoại ngữ thông minh - SmartClass

Giải pháp phòng học thông minh Smart Class là sự kết nối các thiết bị giáo dục tiên tiến nhất, được quản lý bởi phần mềm hiện đại với nhiều tính năng thông minh chuyên cho lớp học, đã được nghiên cứu phát triển phù hợp với môi trường giáo dục tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *