Dự án hệ thống HNTH kết nối từ điểm cầu trung tâm UBND huyện đến các điểm cầu các UBND xã

Công ty TNHH HN Dotnet đã triển khai thành công Dự án hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối từ điểm cầu trung tâm UBND huyện đến các điểm cầu các UBND xã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *