Cổng an ninh thư viện Tattle-tape Bibliotheca

Liên hệ đặt hàng

  • Thiết kế cánh cổng hiện đại
  • Sử dụng dải bảo mật Tattle-Tape. Hệ thống này phát hiện các dải từ EM từ mọi hướng
  • Giảm báo động không mong muốn
  • Tích hợp phần mềm libraryConnect™
  • Tích hợp bộ đếm bước chân với phần mềm staffConnect™
  • Cấu hình, lắp đặt và bảo hành đơn giản

MUA HÀNG TẠI HN DOTNET


zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon