Central Processing Unit (CPU): Là “bộ não” của máy tính, xử lý các tác vụ và làm cho máy chạy.

zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon