Random Access Memory (RAM): Là bộ nhớ tạm thời giúp xử lý thông tin nhanh chóng.

zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon