Mainboard (Bo mạch chủ): Nơi các linh kiện khác kết nối, cung cấp năng lượng và dữ liệu.

zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon