This is an example of a HTML caption with a link.

Đầu ghi hình Camera

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Ultima 20R

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Ultima 20R
Đăng ngày 27-04-2014 09:57:40 PM
Giá: Liên hệ
Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số 960H: Hệ thống nén H.264 & MJPEG, độ phân giải tối đa WD1 (960x576 pixel); Tốc độ ghi hình & phát lại 500fps @WD1 (20ch)

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Ultima 32R

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Ultima 32R
Đăng ngày 20-04-2014 08:35:04 PM
Giá: Liên hệ
Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số 960H: Hệ thống nén H.264 & MJPEG, độ phân giải tối đa WD1 (960x576 pixel); Tốc độ ghi hình & phát lại 800fps @WD1 (32ch);

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Ultima 16R

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Ultima 16R
Đăng ngày 20-04-2014 08:27:05 PM
Giá: Liên hệ
Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số 960H: Hệ thống nén H.264 & MJPEG, độ phân giải tối đa WD1 (960x576 pixel); Tốc độ ghi hình & phát lại 500fps @WD1 (20ch)

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Prestige 16

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Prestige 16
Đăng ngày 20-04-2014 08:24:08 PM
Giá: Liên hệ
Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số 960H: Hệ thống nén H.264 & MJPEG, độ phân giải tối đa WD1 (960x576 pixel); Tốc độ ghi hình/ phát lại 100fps @WD1

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Prestige 8

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Prestige 8
Đăng ngày 20-04-2014 07:28:36 PM
Giá: Liên hệ
Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số 960H. Hệ thống nén H.264 & MJPEG, độ phân giải tối đa WD1 (960x576 pixel); Tốc độ ghi hình/ phát lại 100fps @WD1

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Prestige 4

Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số New Prestige 4
Đăng ngày 20-04-2014 07:25:32 PM
Giá: Liên hệ
Đầu Ghi Hình Kỹ Thuật Số 960H. Hệ thống nén H.264 & MJPEG, độ phân giải tối đa WD1 (960x576 pixel); Tốc độ ghi hình/ phát lại 100fps @ WD1

PDR-X5004

PDR-X5004
Đăng ngày 12-09-2013 11:12:43 AM
Giá: Liên hệ
Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh H.264 400fps CIF

PDR-X7016

PDR-X7016
Đăng ngày 11-09-2013 02:44:37 PM
Giá: Liên hệ
Đầu ghi hình H.264 16 kênh 400fps D1. Ghi hình 400fps D1 ứng dụng cho ngân hàng, casino

Đầu ghi hình 3R-Standard 4

Đầu ghi hình 3R-Standard 4
Đăng ngày 23-06-2013 04:24:16 PM
Giá: Liên hệ
Đầu ghi hình Hàn Quốc 3R STANDARD 4CH cho 4 camera

Digital video recorder XM3008 (8 ch)

Digital video recorder XM3008 (8 ch)
Đăng ngày 22-06-2013 07:00:23 PM
Giá: Liên hệ
H.264 Digital video recorder, recording speed max 240fps @CIF, 2BNC+1VGA video output, support 1HDD (max2TB), 8 (16)/1 alarm input/output, support DDNS (Pinetron/DynDNS),auto fortwarding, watch dog, support EMS software (Windows, MAC)

Digital video recorder XM3004 (4 ch)

Digital video recorder XM3004 (4 ch)
Đăng ngày 24-08-2013 12:17:00 PM
Giá: Liên hệ
H.264 Digital video recorder, recording speed max 240fps @CIF, 2BNC+1VGA video output, support 1HDD (max2TB), 8 (16)/1 alarm input/output, support DDNS (Pinetron/DynDNS), auto fortwarding, watch dog, support EMS software (Windows, MAC)

 

thiet ke name card

in to roi

in catalogue

in name card

in catalogue

in bao thu